ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Πληκτρολόγησε μια λέξη-κλειδί που σε ενδιαφέρει

AdBlock Detection Block

Επιτρέψτε τις διαφημίσεις στον ιστότοπό μας

Φαίνεται πως χρησιμοποιείτε κάποιο πρόγραμμα (ad blocking) αποκλεισμού διαφημίσεων.
Στηρίξτε μας για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση.

Όροι κλήρωσης με τίτλο «10 τυχεροί κερδίζουν ένα σετ περιποίησης σώματος ARLEM από τη σειρά AROMATIC SKIN CARE!»

Η εταιρεία ΔΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., με έδρα στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας 10-12), στην οποία ανήκει ο ιστότοπος www.bestofyou.gr (εφεξής ο Ιστότοπος), διοργανώνει από κοινού με την εταιρεία «FARCOM A.E.» η οποία  εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (οδός BI.ΠΕ. Νέας Ραιδεστού) (εφεξής οι Διοργανώτριες), διαγωνισμό με τον τίτλο «10 τυχεροί κερδίζουν ένα σετ περιποίησης σώματος ARLEM από τη σειρά AROMATIC SKIN CARE!» (εφεξής ο «Διαγωνισμός» σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:

Διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 2/4/2021 και ώρα 10:30 έως και 11/4/2021 και ώρα 23.59.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού  θα βρίσκεται αναρτημένη στον Ιστότοπο στην κατηγορία «Ζήσε καλύτερα» και στην υποκατηγορία «Διαγωνισμοί», ενότητα σχετική με το Διαγωνισμό, καθώς και ειδική φόρμα συμμετοχής στην οποία κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναγράψει τα προσωπικά στοιχεία (όνομα επώνυμο, διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο, λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που ζητούνται και να την υποβάλει πατώντας «κλικ» στο σχετικό πεδίο επάνω στη φόρμα συμμετοχής ώστε να δηλώσει συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Η υποβολή της Φόρμας Συμμετοχής συνιστά πλήρη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού.

Προϋπόθεση για την έγκυρη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό είναι οι συμμετέχοντες να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από την παρούσα προσφορά εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, στην εταιρεία «FARCOM A.E.», καθώς και οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας α΄ και β΄ βαθμού των εν λόγω προσώπων.

Στις 12/4/2021 και ώρα 13.00 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση από ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας ΔΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., στα γραφεία της ΔΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (Αστροναυτών 2, Μαρούσι).

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δέκα (10) νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν το έπαθλο του Διαγωνισμού που συνίσταται σε ένα σετ περιποίησης σώματος ARLEM από τη σειρά AROMATIC SKIN CARE (στο εξής το «Έπαθλο»). Το σετ περιλαμβάνει: α) ΚΡΕΜΟΝΤΟΥΣ και β) ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ, σε ένα από τα εξής αρώματα τυχαίας επιλογής: Λεβάντα & Βανίλια, Πορτοκάλι & Γιασεμί, Υάκινθος, Λάιμ & Καρύδα, Βασιλικός Πολτός.

Ο νικητής θα ειδοποιηθεί στις 12/4/2021 μέσω αποστολής email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει δηλώσει στη Φόρμα Συμμετοχής. Tο όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί στον Ιστότοπο στις 12/4/2021. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, συνιστά και παροχή ανεπιφύλακτης συναίνεσης για τη δημοσίευση του ονόματος κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

Η ταυτοποίηση του νικητή θα γίνεται με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου Νόμιμου αποδεικτικού της ταυτότητας στοιχείου. Οι κληρωθέντες θα παραλάβουν τα δώρα τους κατόπιν συνεννόησης με τη Διοργανώτρια. Τα τυχόν έξοδα αποστολής βαρύνουν τον παραλήπτη. Ή αξιοποίηση του Επάθλου θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 31/5/2021, διαφορετικά χάνεται οποιοδήποτε δικαίωμα σχετικά με αυτό. Το Έπαθλο είναι αυστηρά προσωπικό, δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί ούτε να ανταλλαγεί με χρήματα.

Η Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των συμμετεχόντων και να αποκλείσουν οποιονδήποτε για παραποίηση της διαδικασίας συμμετοχής  που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την απόδοση του Επάθλου, κάθε υποχρέωση της Διοργανωτριών παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και των νικητών. Οι Διοργανώτριες δεν υπέχουν καμία ευθύνη για λόγους που δεν μπορούν ν’ αποδοθούν στις ίδιες. Διευκρινίζεται ότι η ευθύνη της ΔΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. περιορίζεται στην εμπορική επικοινωνία του Διαγωνισμού, τη διεξαγωγή αυτού και την ανάδειξη του νικητή. Η ΔΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με την απόδοση του Επάθλου από την εταιρεία «FARCOM A.E.» ή τυχόν ελαττώματα και ελλείψεις αυτού ή σχετικά με οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον νικητή ή τρίτους από τη χρήση του Επάθλου.

Με την υποβολή της Φόρμας Συμμετοχής ο υποβάλλων δηλώνει ρητά και εγγυάται ότι έχει λάβει γνώση των όρων του Διαγωνισμού, αποδέχεται το σύνολο των όρων του και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων του.

Τα προσωπικά στοιχεία/δεδομένα των προσώπων που θα δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό θα συλλεχθούν και επεξεργαστούν από την εταιρία ΔΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., ως υπεύθυνο επεξεργασίας, αποκλειστικά και μόνο προς το σκοπό υλοποίησης του παρόντος Διαγωνισμού. Η υποβολή της Φόρμας Συμμετοχής αποτελεί σαφή και εκ μέρους κάθε υποβάλλοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 ως προς την χρήση των στοιχείων που καταχωρεί για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Διαγωνισμό. Τα προσωπικά δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας, ενδέχεται να εμπλακούν στη διαδικασία του Διαγωνισμού και στην απόδοση του Επάθλου. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των  άρθρων 11 - 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνώντας με γραπτή αίτηση προς  τον υπεύθυνο επεξεργασίας με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Λ. Κηφισίας 10-12, Μαρούσι υπόψη Νομικής Διεύθυνσης ΑNTENNΑ GROUP, με την επισήμανση: Διαγωνισμός BESTOFYOU.GR με τίτλο «10 τυχεροί κερδίζουν ένα σετ περιποίησης σώματος ARLEM από τη σειρά AROMATIC SKIN CARE».

Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τους παρόντες αναλυτικούς όρους του Διαγωνισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων αναλυτικών όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην ιστοσελίδα του BESTOFYOU.GR. Περαιτέρω, οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν ή να ματαιώσουν το Διαγωνισμό οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διακριτική τους ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτριες θα ανακοινώσουν την ακύρωση/ματαίωση του Διαγωνισμού με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής. Οποιαδήποτε από τις συμμετοχές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμη και μετά την επιτυχή υποβολή Φόρμας Συμμετοχής, μπορεί να ακυρωθεί σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο συμμετέχων, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει σε σχέση με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.